Մեթոդմիավորումներ

Հումանիտար առարկաների մասնախումբ

Մասնախմբի ղեկավար-Աննա Հակոբջանյան

Անդամներ.

 1. Ոսկեհատ Սարգսյան

 2. Արմիկ Հովհաննիսյան

 3. Լուսինե Հարությունյան

 4. Վարդուհի հայրապետյան

 5. Նաթելլա Գրիգորյան

 6. Կարինե Շահբազյան

 7. Թեհմինե Հակոբյան

Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մասնախումբ

Մասնախմբի ղեկավար-Հասմիկ Գրիգորյան

Անդամներ

 1. Փիրուզ Ավագյան

 2. Ռուզաննա Փոթոյան

 3. Լուսինե Հարությունյան

 4. Համլետ Սևոյան

 5. Արմեն Գրիգորյան

 6. Ժաննա Գրիգորյան

 7. Կարինե Շահբազյան

 8. Թեհմինե Հակոբյան