Դպրոցի անձնակազմ

 

Ողջաբերդի միջնակարգ դպրոց

 Տնօրեն-Վահրամ Գրիգորյան

Փոխտնօրեն-Սիլվա Գրիգորյան

Ոսկեհատ Սարգսյան-Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Վարդուհի Հայրապետյան-Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

 

Աննա Հակոբջանյան-Պատմության և Հասարակագիտության ուսուցչուհի,հումանիտար առարկաների մասնախմբի ղեկավար

Լուսինե Հարությունյան-Պատմության և Աշխարհագրության ուսուցչուհի

Փիրուզ Ավագյան-Մաթեմատիկայի և Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Հասմիկ Գրիգորյան-Ֆիզիկայի ուսուցչուհի,բնագիտական առարկաների մասնախմբի ղեկավար

Ռուզաննա Փոթոյան-Քիմիայի և Կենսաբանության ուսուցչուհի

Արմիկ Հովհաննիսյան-Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարինե Շահբազյան-դասվար

 

Թեհմինե Հակոբյան-Դասվար

Նաթելլա Գրիգորյան-Անգլերենի ուսուցչուհի

Արմեն Գրիգորյան-Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

 

Զինղեկ-Համլետ Սևոյան

Ժաննա Գրիգորյան-Կերպարվեստի և Տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի,գրադարանավար

Էդիկ Փոթոյան-Տնտեսվար

Շամամ Գեղամյան-Հավաքարար

Խոսրով Սուրենյան-Վառարան վառող

Վարդան Խաչատրյան-Պահակ

Մխիթար Խաչատրյան  – Պահակ